Citec i Sverige

Sweden content image 1500x663

 

Om Citec

Citec är en konsultkoncern med 1300 ingenjörer som utför industriella och byggrelaterade projekt och uppdrag. Vi erbjuder kompetens och kapacitet inom projektledning och projektering för multidisciplinära projekt inom process-, raffinaderi-, energi-, papper & massa-, bygg-, läkemedel- olja-, och gasindustrin. Citec utför projekt och uppdrag med ett konkurrenskraftigt koncept med lokal närvaro kombinerat med globala resurser.

Citec Sverige

Citec AB har sitt huvudkontor i Stockholm. Kontor finns även i Stenungsund, Uppsala och Karlstad. Citec AB har drygt 40 medarbetare i Sverige och sysselsätter kontinuerligt ytterligare 100 Citec-ingenjörer med uppdrag och projekt utförda och ledda av den svenska organisationen.

Citec personnel

 

Vi genomför uppdrag och projekt i alla skeden:

 • Från tidiga skeden med studier och utredningar

 • Genomför förprojektering och detaljprojektering

 • Leder inköp, byggnation och montage

 • Styr och hanterar igångkörning och tester

 • Utbildar och lämnar över färdig och driftsatt anläggning

 • Hanterar projektdokumentation och skriver manualer

 

Vi arbetar i uppdrag inom:

 • Process, olja/gas, raffinaderi

 • Energi

 • Papper & Massa

 • Läkemedelsindustri och medicinteknik

 • Tillverkningsindustri och anläggningar med behov av projektering och informationsteknik

 

Discipliner/tjänster

 • Projektledning

 • Konstruktionsledning

 • Konstruktion för rör, bygg, stål, betong, mark, pålning, vatten, avlopp, HVAC, el (lågspänning, mellanspänning, högspänning), automation, instrument, mekanik, tankar och tryckkärl

 • Processdesign, beräkningar, analyser, riskanalyser

 • Byggledning & Montageledning

 • HSE

 • Bas-U och Bas-P

 • BIM, PDMS-admin, Cad-samordning

 • Teknikinformatörer och tekniska skribenter som arbetar med dokumentation, manualer, dokumenthantering

 • Kvalitet (QA/QC, IQ/OQ, PQ), validering

 

Vi är ett företag som ständigt utvecklas tillsammans med våra kunder och erbjuder vår lokala närvaro samt våra globala konkurrenskraftiga resurser. Vår största tillgång är självklart vår personal tillsammans med våra egna globala resurser och experter.

 

Referenser

 

RefCard Stora Enso Skoghalls Bruk rörinventering_thumbnail 100x100

Rörinventering på Stora Enso Skoghalls Bruk

Citec inventerade och märkte upp rörsystem för farliga vätskor och gaser i Skoghalls Bruks fabrikslokaler i enlighet med CLP-förordningen och REACH.

 

 

 
RefCard Talloljeanläggning Frövi_Thumbnail 100x100

Talloljeanläggning: Billerud Korsnäs Frövi Bruk

Citec planerade en talloljeanläggning som använder sig av batchvis kokning. Tekniken ger fördelar i form av bättre tillgänglighet, högre och jämnare kvalitet samt låga kostnader för drifts- och underhållspersonal.

 

 

Swedbank
 
The project was for providing Tekla Structure Steel Design, Project Coordination, Bill of Quantities and Animations.

 

 

Process INDUSTRY Citec - Vopak 100x100
 
Total revamp of the Vopak tank terminal Skarvik2 in Gothenburg, Sweden. Revamp included new tanks, moving of tanks, new pump house and adaption to existing plant.

 

 

Pulp and paper Citec - Andritz Ab - References 100x100
Together with other providers Andritz AB was commissioned by Södra Cell Mönsterås to deliver new equipment for a new mill. The assignment included 2 handling lines together with their feeders and 2 new handlers.
 

 

Pulp and Paper – REFERENCES

Pulp and Paper – REFERENCES

The project involved pipe design, project management, process coordination and desiging.

 

 

 

Chemical Industry Citec - Cambrex Pharmaceuticals 100x100

Chemical Industry Citec Cambrex Pharmaceuticals

Compilation of production documents and construction drawings, purchasing of all equipment and CE-marking of pressure tanks and pipelines.


 

HEALTHCARE / Citec - Biopharmaceutical Production Facility 100x100

HEALTHCARE / Citec - Biopharmaceutical Production Facility

This project was to build a new production facility for the manufacturing of biopharmaceutical products using mammalian cell culture technology. The
facility is built on a 50 acre site in Ireland.

 

 Citec - Dynasafe
 

Citec - Dynasafe

The project was to develop different solutions, from rough sketches to functioning products in construction.

 

 

 

Kontakt

Christian Lundberg
Affärsenhetschef Stockholm & Mälardalen
Email: christian.lundberg(at)citec.com
Telefon: +46 72 223 80 69

Christian Lundberg 100x100

 

Torbjörn Spaak

Affärsenhetschef Stenungsund och Karlstad
Email: torbjorn.spaak(at)citec.com
Telefon: +46 70 994 90 62

Torbjörn Spaak 100x100

 

Fredric Jacobson
Affärsområdeschef, Civil
Email: fredric.jacobson(at)citec.com
Telefon: +46 70 108 10 33

Fredric Jacobson 100x100.jpg

 

Kenneth Lovidius
VD
Email: kenneth.lovidius(at)citec.com
Telefon: +46 70 1802 013

Kenneth Lovidius 100x100